Lokalizacja: pow. kaliski, woj. wielkopolskie

Niezwykły budynek na wyjątkowej działce

Powierzchnia użytkowa: 413 m2
Rok projektu: 2021

Niezwykły budynek na wyjątkowej działce. Jego kształt wynika z szacunku do natury oraz chęci
maksymalnego wykorzystania potencjału terenu. Poszczególne skrzydła przebijają istniejące szpalery
leśnych zadrzewień, otwierając się z każdej strony na polanę o innym charakterze. Strefa dzienna
połączona jest pomostem z naturalnym stawem, prywatna część mieszkalna otwiera się na pastwisko
należącej do inwestorów stajni, natomiast południowe skrzydło sięga nasłonecznionej polany,
umożliwiając opalanie się nad niewielkim basenem. Przecinająca budynek podwyższona ściana, w
połączeniu z liniowym świetlikiem, doświetlają wnętrza budynku naturalnym światłem dziennym.